Compost, organische stof en humus

Humico maakt en verkoopt compost in de akkerbouw, tuinbouw, hovenierssector en veehouderij. Compost wordt steeds meer gebruikt in de gehele landbouwsector. Maar er is nog veel onduidelijk over de voordelen en toepassing van compost. Ook is er nogal een groot verschil in kwaliteit compost. Hieronder wordt beschreven wat de kwaliteit van een goede compost is, en hoe bij aankoop te herkennen is wat een goede compost is.

Ook wordt de werking van het cmc-composteerproces uit de doeken gedaan. Dit proces kenmerkt zich vanwege de productie van een excellente kwaliteit compost en heeft zich reeds op vele plekken op de aardbol met succes bewezen.

CMC-compostering

De cmc-compostering is een methode die reeds op verschillende plekken over de wereld wordt toegepast. Deze methode van composteren is reeds vele jaren oud, en werd in het verleden al door verschillende volken gebruikt. Sinds de jaren 60 en 70 is men begonnen deze methode in een modern jasje te steken. Met behulp van moderne omzetmachines en een microstarter is het nu mogelijk om op zowel kleine als grote schaal een excellente kwaliteit compost te maken. De procesnaam met de afkorting ‘CMC’ is gebaseerd op de methode van composteren. CMC betekend Controlled Microbial Composting.

De Wet van natuurlijke kringloop vormt de basis voor de CMC-composteertechniek. Kenmerkend hierin is dat afbraak van het organisch materiaal onder zuurstofrijke omstandigheden (aeroob) plaatsvindt en dat daardoor humus wordt opgebouwd. Humus speelt een essentiële rol. Hierin zijn de vrijgekomen voedingsstoffen vastgelegd, tevens vormt het de behuizing van het bodemleven. Het bodemleven verteert organisch materiaal en maakt de voedingsstoffen vrij. Humus is dus verteerd organisch materiaal.